Καλωσήρθατε επισκέπτη!

Πολιτική Απορρήτου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το ηλεκτρονικό κατάστημα petridisflowers.com ("εμείς", "εμάς" ή "μας") δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφειτον τρόπο συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων και παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα των ατόμων. Ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται σε εμάς, τόσο από τους ιδίους είτε από άλλους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή όπως διευκρινίστηκαν πριν από τη συλλογή προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο. Κατά τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών δεδομένων, η πολιτική μας είναι να είμαστε διαφανείς σχετικά με το γιατί και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για πολλούς σκοπούς και τα μέσα συλλογής, η νόμιμη βάση επεξεργασίας, χρήσης, αποκάλυψης και διατήρησης για κάθε σκοπό παρατίθενται στις σχετικές ενότητες που ακολουθούν.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται σε εμάς παρέχονται είτε απευθείας από το ενδιαφερόμενο άτομο, από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό ενός ατόμου, είτε από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό (όπως οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο).

Σε περίπτωση που λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα που αφορούν ένα άτομο από ένα τρίτο μέρος, ζητάμε από αυτό το τρίτο μέρος να ενημερώσει το άτομο για τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων του. Όπου είναι απαραίτητο, μπορεί να γίνει αναφορά στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.


2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια όλων των δεδομένων που διαθέτουμε. Το προσωπικό εκπαιδεύεται στην προστασία των δεδομένων, την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια.

Έχουμε ένα πλαίσιο πολιτικών και διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι επανεξετάζουμε τακτικά την καταλληλότητα των μέτρων που εφαρμόζουμε για να διατηρήσουμε τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας ασφαλή.

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας.

Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Αν και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον ιστότοπό μας. Οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την ανεπίτρεπτη πρόσβαση.


3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕ


3.1 Σκοπός

Αυτή η ενότητα επισημαίνει πώς χρησιμοποιεί το petridisflowers.com δεδομένα πελατών. Οι πελάτες είναι άτομα ή οργανισμοί που αγοράζουν ένα δικό μας προϊόν. Παρέχουμε υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες όσο και σε οργανισμούς. Τα ακριβή δεδομένα που θα διατηρηθούν θα εξαρτηθούν από τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν.

Όταν ασχολούμαστε με άτομα, μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να ικανοποιήσουμε μια συμβατική ή λειτουργική υποχρέωση. Ζητάμε από τα άτομα να παρέχουν μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές ή επιχειρησιακές μας υποχρεώσεις.


3.1.1 Γιατί επεξεργαζόμαστε δεδομένα;

Όταν συλλέγονται δεδομένα, χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, ως εξής:

Παροχή υπηρεσιών σε εσάς.

Ατομικές ανάγκες των πελατών μας και για να διασφαλίσουμε ότι οι ανάγκες τους ικανοποιούνται σωστά.


Διαχείριση. 

Για να διαχειριστούμε και να οργανώσουμε τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες μας, μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε) τη διατήρηση εσωτερικών επιχειρησιακών αρχείων, τη διαχείριση των υποψηφίων και των σχέσεων με τους πελάτες, τη διαχείριση αιτήσεων υποψηφίων / πελατών.


Κανονιστική.

Στα πλαίσια των εργασιών και δραστηριοτήτων μας, στο petridisflowers.com  ενδέχεται από καιρού εις καιρόν να απαιτούμε τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση των κανονιστικών, νομικών ή δεοντολογικών απαιτήσεων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε) την επαλήθευση της ταυτότητας των ατόμων.


3.1.2 Ποια δεδομένα είναι επεξεργάσιμα;

Τα δεδομένα που είναι επεξεργάσιμα εξαρτώνται από την υπηρεσία που παρέχεται και από τον παραλήπτη αυτής της υπηρεσίας.


Υπηρεσίες προς πελάτες.

Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνσεις IP, διεύθυνση επιχείρησης, τίτλους εργασίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών και άλλα ειδικά σχετικά δεδομένα.


3.1.3 Πόσο καιρό κρατάμε δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για όσο διάστημα θεωρείται απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, μπορεί επίσης να υπάρξουν περιστάσεις που θα απαιτούν τη διατήρηση δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ωστόσο αυτό θα είναι τυπικά για νομικούς σκοπούς .


3.2 Επαγγελματικές επαφές

Οι επιχειρηματικές επαφές είναι άτομα ή οργανισμοί που χρησιμοποιούμε για την παροχή μιας υπηρεσίας εκ μέρους μας ή για το petridisflowers.com. Τα προσωπικά δεδομένα από τις επαφές μας, που καλύπτουν τόσο δυνητικούς όσο και προηγούμενους πελάτες, βρίσκονται στο εργαλείο διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (εργαλείο CRM).


Αυτές οι πληροφορίες εισάγονται στο σύστημα μετά από επαφή μεταξύ υπαλλήλου του ηλεκτρονικού καταστήματος petridisflowers.com και ατόμου μεμονωμένης ή επαγγελματικής επαφής.


3.2.1 Γιατί επεξεργαζόμαστε δεδομένα;

Όταν διατηρούνται προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις επαφές των επιχειρήσεων, χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, ως εξής:


Προώθηση και ανάπτυξη των υπηρεσιών μας.

Φιλοξενία και διευκόλυνση εκδηλώσεων.

Διαχείριση σχέσεων.

Διοίκηση και διαχείριση.


3.2.2 Ποια δεδομένα διατηρούμε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορούν να αποθηκευτούν στο εργαλείο CRM περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φυσική διεύθυνση, τίτλο εργασίας και λεπτομέρειες της επικοινωνίας μεταξύ μας.


3.2.3 Πόσο διαρκούν τα δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από εμάς για όσο χρονικό διάστημα θεωρείται αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.


3.3 Το ανθρώπινο δυναμικό μας

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για τους ανθρώπους μας, στο πλαίσιο της διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.


Το εγχειρίδιο του προσωπικού μας και η σύμβαση εταιρικής σχέσης εξηγούν περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα για το προσωπικό και τους συνεργάτες μας.


3.3.1 Αιτούντες

Όταν ένα άτομο υποβάλλει αίτηση για εργασία στο petridisflowers.com.  τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω της διαδικασίας αίτησης.


Υπάρχουν διάφοροι σκοποί συλλογής προσωπικών δεδομένων για τους αιτούντες.


Εργασία.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα ενός αιτούντος προκειμένου να αξιολογήσουμε τη δυνητική απασχόλησή του στο petridisflowers.com.


Διοίκηση και διαχείριση. 

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για τη λήψη ενημερωμένων διαχειριστικών αποφάσεων και για σκοπούς διοίκησης.


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους αιτούντες φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για ένα έτος κατ 'ανώτατο όριο, εφόσον οι λόγοι αυτοί δεν είναι πλέον απαραίτητοι.


3.4 Προμηθευτές

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους προμηθευτές, τους υπεργολάβους και τα άτομα που συνδέονται με αυτά. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των σχέσεών μας, τη σύναψη συμβάσεων και τη λήψη υπηρεσιών από αυτούς, και σε ορισμένες περιπτώσεις για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών στους πελάτες μας.


3.4.1 Γιατί επεξεργαζόμαστε δεδομένα;

Λήψη αγαθών και υπηρεσιών.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τους προμηθευτές μας και το προσωπικό τους, όπως απαιτείται για να λάβουμε τις υπηρεσίες.


Παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Όταν ένας προμηθευτής μας βοηθά να προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τα άτομα που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών προκειμένου να διαχειριστούμε τη σχέση μας με τον προμηθευτή και τα σχετικά άτομα και να παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες στους πελάτες μας.


Διαχείριση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών μας. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια των εργασιών μας, συμπεριλαμβανομένων:


 • τη διαχείριση των σχέσεών μας με τους προμηθευτές.
 • την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών μας (όπως η αναγνώριση των αναγκών των πελατών)
 • βελτιώσεις στην παροχή υπηρεσιών 
 • τη συντήρηση και τη χρήση συστημάτων πληροφορικής.
 • τη φιλοξενία ή διευκόλυνση της διοργάνωσης εκδηλώσεων ·
 • τη διαχείριση της ιστοσελίδας και των συστημάτων και εφαρμογών μας.


Δραστηριότητες ασφάλειας, ποιότητας και διαχείρισης κινδύνου.

Έχουμε θεσπίσει μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών των πελατών μας και των πελατών τους (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων), τα οποία περιλαμβάνουν την ανίχνευση, διερεύνηση και επίλυση απειλών κατά της ασφάλειας. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία ως μέρος της παρακολούθησης ασφαλείας που αναλαμβάνουμε. Για παράδειγμα, αυτοματοποιημένες ανιχνεύσεις για τον εντοπισμό επιβλαβών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχουμε εφαρμόσει πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και τη διαχείριση των κινδύνων σε σχέση με τους προμηθευτές μας. Συλλέγουμε και διατηρούμε προσωπικά δεδομένα ως μέρος των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθευτών μας. Παρακολουθούμε τις υπηρεσίες που παρέχονται για σκοπούς ποιότητας, οι οποίοι ενδέχεται να συνεπάγονται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Λειτουργούμε σε συμμόρφωση με οποιαδήποτε απαίτηση νόμου, κανονισμού ή επαγγελματικό σώμα του οποίου είμαστε μέλος. 

Υποκείμεθα σε νομικές, κανονιστικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Πρέπει να διατηρήσουμε ορισμένα αρχεία για να δείξουμε ότι συμμορφωνόμαστε με αυτές τις υποχρεώσεις και αυτά τα αρχεία ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα.


3.4.2 Ποια δεδομένα διατηρούμε;

Θα διατηρήσουμε τα ονόματα των προμηθευτών, τα ονόματα των επαφών και τα στοιχεία επικοινωνίας των προμηθευτών.


3.4.3 Πόσο διαρκούν τα δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για όσο χρονικό διάστημα θεωρείται απαραίτητο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα δεδομένα μπορούν να διατηρούνται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα όταν απαιτείται από νόμους ή κανονισμούς και προκειμένου να θεμελιώσουν, να ασκήσουν ή να υπερασπιστούν τα νόμιμα δικαιώματά μας.


4. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα τόσο μέσω αυτοματοποιημένης παρακολούθησης όσο και μέσω της αλληλεπίδρασης με διάφορες φόρμες στον ιστότοπο ή τις εφαρμογές (συνολικά αναφερόμενες ως ιστότοποι).

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλέγονται όταν τα άτομα συμπληρώνουν φόρμες στους ιστότοπούς μας ή ανταποκρίνονται σε εμάς μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρέχονται όταν ένα άτομο καταχωρεί στοιχεία για να χρησιμοποιήσει τους ιστοτόπους μας, να εγγραφεί στην υπηρεσία μας, να κάνει μια έρευνα.


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookie


5. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Θα μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο με άλλους όταν μας επιτρέπεται νομίμως να το πράξουμε. Όταν μοιραζόμαστε δεδομένα με άλλους, θέτουμε συμβατικές ρυθμίσεις και μηχανισμούς ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων και την τήρηση των προτύπων προστασίας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που κατέχονται από εμάς μπορούν να μεταφερθούν σε:

Οργανώσεις τρίτων μερών που μας βοηθούν να προσφέρουμε αγαθά, υπηρεσίες ή πληροφορίες

Οργανισμούς πρόληψης της απάτης

Τους φορείς επιβολής του νόμου ή τους ρυθμιστικούς οργανισμούς ή εκείνους που απαιτούνται από το νόμο.

Περιστασιακά, ενδέχεται να λάβουμε αιτήματα από τρίτους με εξουσιοδότηση να αποκτήσουμε γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων, όπως για να ελέγξουμε αν συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, να ερευνήσουμε υποτιθέμενο έγκλημα, να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματα. Θα εκπληρώσουμε μόνο τα αιτήματα για προσωπικά δεδομένα, όπου μας επιτρέπεται να το πράξουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό.


6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ


Όπου είναι δυνατόν, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευθούν σε προορισμό εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Μπορεί επίσης να υποβληθεί σε επεξεργασία από προσωπικό που λειτουργεί εκτός του ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς. Θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια, σύμφωνα με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Έχουμε λάβει μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται με επαρκή προστασία και ότι όλες οι μεταφορές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ γίνονται νόμιμα. Όταν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα εκτός της ΕΕ σε χώρα που δεν καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι μεταφορές θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας που καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΕ για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ .


7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ


 • Τα άτομα έχουν ορισμένα δικαιώματα επί των προσωπικών τους δεδομένων και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση αυτών των δικαιωμάτων ως εξής:
 • Τα άτομα μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που κατέχουν ως ελεγκτές δεδομένων.
 • Τα άτομα μπορούν να μας ζητήσουν να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας υπέβαλαν ή, ενδεχομένως, να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της σχετικής σελίδας καταχώρησης ιστότοπου ή τροποποιώντας τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούνται σε σχετικές εφαρμογές με τις οποίες καταχωρήθηκαν.
 • Τα άτομα μπορούν να ζητήσουν να διαγράψουμε τα προσωπικά τους δεδομένα.
 • Όπου επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα βάσει συγκατάθεσης, τα άτομα μπορούν να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης της εγγραφής σε ένα μήνυμα που λάβαμε από εμάς.
 • Τα άτομα ενδέχεται να έχουν άλλα δικαιώματα να περιορίζουν ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μας και στο δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων.
 • Τα άτομα μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων που μπορούμε να αναλάβουμε.


8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ


Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ, αλλά εάν θέλετε να διαμαρτυρηθείτε για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία της καταγγελίας σας στη διεύθυνση info@petridisflowers.com. Θα εξετάσουμε και θα απαντήσουμε σε τυχόν παράπονα που λαμβάνουμε.

Έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον ρυθμιστή προστασίας δεδομένων.


 9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ο ελεγκτής δεδομένων του petridisflowers.com είναι το Ανθοπωλείο Πετρίδης.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη δήλωση απορρήτου ή πώς και γιατί επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@petridisflowers.com.


10. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Οι ενημερώσεις αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων θα εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 24/05/2018.

 • ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60€

 • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: +30 210 7793447

 • VISA/MASTERCARD, PAYPAL, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ